PRESS ROOM

Recent Coverage | Skånska Dagbladet

Hon är Malmökonstnären som hittar inspiration i människor och miljöer i sin närhet. Men också i minnet av släktingar hon aldrig mött. När Monica Cohn ställer ut sina verk i påsk på Börringe kloster i KSV:s regi är det färg och form som står i centrum.

KONSTNÄREN SOM HITTAR INSPIRATION I MÄNNISKOR OCH MILJÖER I SIN NÄRHET

March 27, 2021

Photo: Claes Hall

 
  • Facebook
  • Instagram

©2021 Monica Cohn